Onleesbaar? Klik hier

Iets meer dan 3x7!

Drie maal zeven mag dan het summum van jeugd zijn, maar intussen kijken veel 60-plussers uit naar hun derde en zelfs vierde jeugd. Ze ‘werkwoorden’ er op los: mailen, joggen, organiseren, jubileren en feesten, verenigen, reizen, fietsen, bezoeken, babysitten…
Een seniorenweek is veel te kort voor senioren.
'Jaren' voor senioren klinkt veel beter.
Precies waar ik eigenlijk veel mee bezig ben, de laatste tijd.
Zoeken, samen met collega’s in de commissie Welzijn, hoe senioren kwalitatief van thuis uit zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en beleven.
Zoeken, samen met de collega’s in de Roeselaarse gemeenteraad, hoe we ons stedelijk seniorenbeleid kunnen aanpassen aan de actuele verzuchtingen, dit alles in samenspraak met senioren.
Intussen geef ik je graag (in vogelvlucht gezien de tijd druk benut wordt) in 3 x 7-stijl een overzicht van de items waarmee ik bezig was de afgelopen maand. Want woorden zeggen veel, maar niet alles. Daden daarentegen spreken voor zich. En zonder op te scheppen: het waren er ‘iets meer’ dan 3 x 7…


7 x Roeselare en RegioOp 30/10 was er de opening Meldpunt Discriminatie. Opnieuw een stap vooruit om alle mensen kansen te geven.
Meer info op www.roeselare.be klik op welzijn en daarna zie je ‘Meldpunt Discriminatie’.


Op 11 november was er nationale Vrouwendag in Roeselare.  Thema: zorg. Voor vrouwen nog steeds een thema om zorg voor te dragen.
Onze stad ondersteunde zeer intens de organisatie van dit nationaal initiatief.


Op bezoek bij senioren. Intussen is onze Seniorenadviesraad weer in optima forma.
Duizenden mensen genieten en genoten mee van de SAR-feesten in De Spil!


op de foto o.a. deputé Dirk De Fauw, burgemeester Lybeer van Kortrijk en schepen Veulemans van Oostende

Op 12 november werd het startschot gegeven voor een antennepunt Medisch-Sociaal Opvangcentrum (hoofdbasis: Oostende) en dat zowel in Roeselare als in Kortrijk.
De bedoeling is om een structurele drughulpverlening te voorzien. Daarom zullen vanaf 2010 een team van 2 artsen, een onthaalmedewerker, een sociaalverpleegkundige en een psycholoog drie halve dagen per week het antennepunt bemannen. Vanuit de stad Roeselare willen wij preventief werken ten aanzien van thuisloosheid, overlast en gezondheidsproblemen die verband houden met ernstig druggebruik. Deze antenne is operationeel in Roeselare vanaf 1 januari 2010 dankzij provinciale ondersteuning (bevoegdheid deputé De Fauw) en middelen van de steden.

En verder zie ik volgende week de CD&V-senioren in Izegem, ondersteun ik de opstart van de vrijwilligerswerking in Lendelede naar aanleiding van hun nieuw sociaal huis ‘sociaal Thuis’ en hun woonzorgzone ‘Woonzorgsaam’ en heb ik een ontmoeting met het praesidium van Verpleegkunde Katho Kortrijk om te horen hoe deze laatstejaars straks de invulling van hun job zien.


7 x Parlement
De afbouw van de renovatiepremies door Freya Van den Bossche werd slecht gecommuniceerd. Dat was de teneur van mijn tussenkomst in het parlement en daar probeerde ik via mijn vorige nieuwsbrief iets aan te doen. Ondertussen verscheen het nieuwe reglement op 29/10 ll in het Staatsblad waarmee de oude regeling vervalt.
Nu bereiden we ons inhoudelijk voor aan de hand van de beleidsnota Wonen op de thema’s die de agenda van de komende beleidsjaren zullen bepalen. In de commissie volg ik het algemeen woonbeleid op, vooral om betaalbaar wonen mogelijk te maken. Sociale huisvesting is hiervan een belangrijk onderdeel.Dit najaar bezocht ik sTimul, een zorg-ethisch lab in Moorsele. Daar leren zowel studenten verpleegkunde als mensen met ervaring in het werkveld via een zeer realistische simulatie ethisch nadenken over hun job. Zorgethiek is ook een aandachtspunt in de beleidsnota Welzijn en is ook motiverend voor mensen die het zorgterrein bevolken.
In dat kader had ik ook reeds een gesprek met Prof. Gastmans, centrum voor Biomedische Ethiek en Recht, KULeuven.

Samen met het palliatieve netwerk De Mantel bereiden we een dossier voor over Palliatieve Zorg in Vlaanderen. Je hoort er nog van!Aan minister Vandeurzen stelde ik een vraag om uitleg naar aanleiding van een uitspraak van een medewerking van VAD (Vereniging tegen Alchol- en drugsverslaving) waarbij gesteld werd dat een jointje per dag wel kon.
Ik vond dat dit niet kon. En ook de minister beloofde een strenger preventiebeleid.
In de commissie Welzijn tenslotte volg ik van nabij de discussie rond thuiszorg en de onduidelijke wetgeving ten aanzien van rechtszekere taken voor verzorgenden, zorgkundigen en verpleegkundigen. Wordt vervolgd!

Hou www.grietcoppe.be in de gaten!


7 x De MandelEen 3d-beeld van de Kapelhoek in de toekomst!

Nog 6 belangrijke aanbestedingsprojecten in Roeselare in 2009 bij de socialehuisvestingsmaatschappij De Mandel
  • Sneyssenstraat,Vikingstraat
  • Kapelhoek; Hazelstraat - Heidestraat
  • Spoorweglaan
  • H.Horriestraat/H. Consciencestraat
  • Cichoreistraat
  • Kattenstraat, hoek met D. Mergaertstraat

In totaal gaat het om 112 woningen.

In 2010 plant De Mandel haar 90-jarig bestaan. Een feest van de maatschappij, jazeker!
Maar ook en vooral voor de vele huurders!


Contact


Graag geef ik hierbij de belangrijkste coördinaten en spreekuren evenals de coördinaten van mijn medewerkers.

Spreekuur:
Vrijdag van 8.30u tot 9.30u op stadhuis Roeselare, bureel 0.01
Vrijdag van 9.30u tot 10.30u in De Mandel, Botermarkt Roeselare

griet.coppe@vlaamsparlement.be
Tel: 02 552 43 75
Gsm 0479 53 52 07
www.grietcoppe.be

delfien.degroote@vlaamsparlement.be
Tel: 02 552 43 75
Fax: 02 552 44 46
GSM: 0472 61 56 30

annick.vansevenant@vlaamsparlement.be
Vansevenant.annick@telenet.be
Gsm: 0495 53 92 99

Een mailtje sturen? Een afspraak maken? Actuele bezigheden volgen?
Surf eens naar www.grietcoppe.be!


Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier- Powered by Multimail -