Onleesbaar? Klik hier | U wenst te reageren? klik hier
Deel deze brief met vrienden:

Voor zorg

Op zondag 18 maart a.s. is een eerste 'Dag van de Zorg' gepland. Een initiatief waardoor je in Vlaanderen kennis kunt maken met diverse zorginstellingen, eerstelijnszorg, onderwijsinstellingen die zorgopleidingen geven... Een mooi en waardevol initiatief want zorg baart zorgen.
We moeten voorzorgen nemen, willen we goede zorg naar de toekomst garanderen.
Voorzorgen voor goede zorg.

Zorg is een zaak van hart, hoofd en handen. Dat geldt voor wie werkt in de zorg, maar evengoed voor wie politieke verantwoordelijkheid draagt. Het hart als motor van de inzet, het hoofd om via inzicht juiste keuzes te maken, handen om veel werk te verzetten.
Zorgen voor zorg is meer dan een voornemen.
Het is vooral nu juiste voorzorgen nemen.

Mantelzorg: wel een warme mantel, geen wollige praat!

Mantelzorg is zorg die vrijwillig en dus onbezoldigd wordt opgenomen door mensen met wie een emotionele band bestaat: door familie, vrienden of buren. Mantelzorg is een essentiële schakel in de zorgketen en dus hebben overheden de plicht om zorg te dragen voor mantelzorgers. Studies tonen immers aan dat mantelzorgers met een langdurig en intensief engagement vaak zelf onderuit gaan.
Klik hier voor meer info en de Conceptnota Mantelzorg die ik hierover schreef. Jouw ervaring en reactie zijn welkom!

West-Vlaanderen: grootste stijging aantal bachelors

Op basis van een schriftelijke vraag aan Pascal Smet (Onderwijs) bleek dat de stijging van het aantal uitgereikte bachelor-diploma's richting Verpleegkunde, bijna volledig op het conto van West-Vlaanderen toe te schrijven is. Een pluim voor het West-Vlaamse hart dat blijkbaar klopt voor de zorg!


Klik hier voor meer info.

In beweging voor zorg!

Eerstesteenlegging woonzorgcentrum Alveringem

Op zaterdag 28 februari mocht ik samen met het bestuur van Alveringem de eerste leggen van het toekomstige woonzorgcentrum 't Hoge. Op de hoek Schooldreef - Hoogstraat, aan de rand van de dorpskern, bouwt het OCMW Alveringem een nieuw wooncomplex voor 16 ouderen met dementie, 3 echtparen en 50 senioren. Ook Alveringem bereidt zich voor op de vergrijzing.

Panelgesprek 'Goud voor zorg' KAV

Op 29 februari verzamelden alle KAV-leden die zich in beweging willen zetten voor zorg in Izegem. Letterlijk en figuurlijk dan. Met 'Goud voor zorg' wil KAV o.a. ijveren voor een beter statuut voor mantelzorgers en de werksituatie van verzorgend personeel in de spots zetten. Zelf nam ik deel aan het panelgesprek waarbij vooral de rol van de Vlaamse Overheid werd bevraagd. Ook www.zorgwekkend.be, mijn website over zorg, kreeg aandacht.
Klik hier voor een verslag.

Donderdag 22 maart: Toelichting over ouderenzorg

Volgende week donderdag geef ik om 14 uur op uitnodiging van OKRA Zilverberg een toelichting over het Vlaams en lokaal ouderenbeleid. Verschillende vragen komen aan bod: welk aanbod aan zorg bestaat er? Zal de nodige opvang er zijn als er zich gezondheidsproblemen voordoen?

Donderdag 22 maart: In dialoog over kinderopvang

's Avonds ben ik te gast in Gullegem voor een Panelgesprek rond kinderopvang. De gemeentelijke ACW-werking Wevelgem nodigde me uit de krachtlijnen van het nieuwe decreet te bespreken met enkele deskundigen en werknemers uit de sector.


Klik hier voor de uitnodiging.

Student in Roeselare? Kom naar ons politiek café!

Samen met collega Nathalie organiseer ik op dinsdag 27 maart 2012 een 'Nacht van de politiek'. Deze avond gaan we in dialoog met de studenten in Roeselare. De Roeselaarse studenten zorgen voor creativiteit en schwung in de Rodenbachstad. Maar hoe ervaren zij het studentenleven? Hoe denken ze over politiek? Wij zorgen alvast voor pizza, de studentenmaaltijd bij uitstek.

Graag op voorhand inschrijven via delfien.degroote@vlaamsparlement.be

Graag tot op een van deze evenementen!


Welkom op mijn zitdag: elke maandag vanaf 10u30 in het stadhuis van Roeselare.

Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier


powered by Multimail