Onleesbaar? Klik hier | U wenst te reageren? klik hier
Deel deze brief met vrienden:

Van partij tot partizaan

Als politicus beweeg ik me in de partij CD&V vanuit een ACW-signatuur. Maar de laatste dagen voel ik me meer partizaan dan partijmens. Een partizaan is een verzetsstrijder. En eerlijk, iets in mij verzet zich tegen de poging tot brutale ontruiming van een middenveld dat al decennialang sterk bevolkt en bewogen werd door de vele vrijwilligers van de vele vertakkingen van het ACW. Een samenleving heeft nood aan plaatsen waar samen kan nagedacht, gesproken, gewerkt en dus… geleefd worden. Ideeën groeien nooit alleen. En sociale veranderingen merk je niet in een ivoren toren.

Vanuit de eerlijke inzet van tienduizenden, vanuit de mooimenselijke resultaten van zoveel werk, vanuit de bekommernis voor een eerlijke en open toekomst voor alle organisaties actief op het middenveld… ben ik even partizaan.

Mijn leuze is vrij simpel en zeker niet nieuw.
Zien, oordelen, handelen.
Meer dan ooit een geldige redenering.

Roeselare: Nieuwe uitdagingen op mijn pad

Op de installatievergadering van 2 januari ll. legde ik de eed af als Schepen van Openbare werken, Mobiliteit, ICT en IKZ (interne kwaliteitszorg). In de derde week van mijn nieuw mandaat kwam reeds de eerste vuurproef: sneeuw! Samen met de stadsdiensten worden de strooiroutes van de zoutwagens grondig geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Naar aanleiding van de sneeuwval werd ik geïnterviewd door WTV. Herbekijk de aflevering hier.

Roeselare: Naar een sfeervol en veilig stationsplein

Het station van Roeselare en omgeving ondergaan een grondige metamorfose. Aan het station passeerde veel doorgaand verkeer dat niet in de stationsbuurt moet zijn. Om de veiligheid van voetgangers en fietsers te garanderen, maken we een verkeersluw plein. Aan de voorkant van het station zal veel plaats zijn voor terrassen, ontmoeting en evenementen. Aan de achterkant van het station komt de bushaven en een ondergrondse parking voor meer dan 500 wagens.

De website www.roeselarebereikbaar.be of de borden 'Vlotste route' brengen je op het juiste pad.

Ook WTV was benieuwd naar wat er in Roeselare beweegt.

Vlaams Parlement: Toekomst van de Woonbonus

Dankzij deze Woonbonus kunnen bepaalde kosten die gepaard gaan met een hypotheek, tot een bepaald bedrag afgetrokken worden van de belastingen. Vanaf 1 januari 2014 wordt de Vlaamse overheid bevoegd voor de Woonbonus.  In het licht van deze hervorming maakte de Vlaamse Woonraad een advies op. De Commissie Wonen organiseerde een hoorzitting rond dit onderwerp. Er kan voor CD&V geen sprake zijn van de afbouw van in het verleden toegekende voordelen. Wij blijven ook voorstander van het verder stimuleren van eigendomsverwerving.

Vlaams Parlement: Naar een moratorium op nierdialyse-centra?

België heeft internationaal gezien een van de hoogste dichtheden van centra voor nierdialyse. Epidemiologische en wetenschappelijke gegevens zouden moeten aantonen dat er geen nood is aan bijkomende dialysecentra in Vlaanderen. Sommige specialisten pleiten dan ook voor een ‘moratorium’ of een stop op het aantal dialysecentra. Ik legde deze vraag voor aan minister Vandeurzen…

De Mandel: Nieuwe uitvalsbasis, nog klantvriendelijker

Sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel was zelf toe aan een nieuw onderdak. Het kantoor op de Botermarkt was niet meegegroeid met de exponentiële uitbreiding van de maatschappij.

De Mandel is daarom verhuisd naar de Groenestraat 224 te Roeselare. De nieuwe uitvalsbasis betekent een stap naar meer privacy en klantvriendelijkheid voor onze sociale huurders. Ik  ben voorzitter van De Mandel tot 1 maart aanstaande. Daarna neemt huidig ondervoorzitter Daniël Vanpoucke het roer over.

Een blik op het nieuwe onthaal en bureaus van De Mandel vind je op mijn Facebookpagina.

Groeten & ontmoeten: bij ACW Diksmuide

ACW Diksmuide klonk zondagvoormiddag 10 januari op een nieuw jaar. Als gastspreker had ik het over ‘Sociale huisvesting in Diksmuide’. Ook in Diksmuide bouwt De Mandel immers mee aan een steengoed woonbeleid. In 2012 werden er maar liefst 83 nieuwe woningen in gebruik genomen. 41 bijkomende huurwoningen en 37 koopwoningen (maatschappij IJzer & Zee) zijn nog op komst in Diksmuide en deelgemeenten!


Welkom op mijn zitdag: elke maandag vanaf 10u30 in het stadhuis van Roeselare.

Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier


powered by Multimail