Onleesbaar? Klik hier | U wenst te reageren? klik hier
Deel deze brief met vrienden:

Quality Street?

Kwaliteit, een snoepje? Een zoethoudertje? Een geschenkje, mooi verpakt voor het nieuwe jaar?
Het kan. Maar de vraag naar kwaliteit die we vandaag horen, is van een andere orde. Het gaat om de essentiële vraag naar goed leven en goed samenleven. Een vraag die meer omvat dan de nood aan voorzieningen, een bankrekening die het kleur rood ontwijkt, een belegging die schitterend rendement oplevert.
Het gaat om een houding die van 'ik' en 'zij' een stap zet naar 'jij' en 'wij'. Alleen als we samen werken en samenwerken, groeit de samenleving. Goed leven kun je nooit alleen en precies daarom is wat goed is, zo breekbaar.
Kwaliteit kost een inspanning: de houding en alertheid om - in alle eenvoud - in het meervoud te blijven denken.
Kwaliteit is niet altijd duur, wel altijd duurzaam. Iets waar je zinvol verder op bouwt.
Daarom wens ik je in 2011 kwaliteit. Een jaar met zin waar je zin in hebt..

Kwaliteit in de thuiszorg: aandacht voor de dag van de verzorgende

Naar aanleiding van de Dag van de verzorgende, op woensdag 20 oktober, keerde ik even de rollen om. Ik be-ZORG-de Carine, verzorgende bij Familiehulp, een lekker ontbijt om haar drukke werkdag mee te starten. Een kleine geste, die symbool staat voor de waardering die de duizenden verzorgenden in Vlaanderen en Brussel verdienen.

Ik greep deze gelegenheid aan om mijn bekommernissen betreffende de thuiszorg te formuleren. Je vindt mijn bedenkingen in deze persnota.

Kwaliteit in palliatieve zorg: een resolutie ingediend

In Vlaanderen zijn 15 palliatieve netwerken actief. Zo kennen we het palliatief netwerk De Mantel in Roeselare. Deze teams optimaliseren de kwaliteit in de laatste levensfase van wie thuis wil sterven. Zowel naar problemen van lichamelijke als van psychosociale en spirituele aard gaat er aandacht.

Deze netwerken leveren goed werk, maar hun groeiende bekendheid en de vergrijzing zetten deze initiatieven en het personeel onder druk. Indien ze het alleen met de huidige Vlaamse middelen zouden moeten rooien, kunnen ze slechts de helft van hun patiënten (en families) bijstaan in hun laatste levensfase. Daarom dring ik met een resolutie bij de Vlaamse regering aan op een toereikende subsidiëring van deze netwerken. De volledige resolutie kan je hier lezen.

Kwaliteit in toegankelijkheid: de sneeuwtelefoon

Eind november, net op tijd voor de eerste grote sneeuwvlokken, lanceerde Stad Roeselare het nieuwe initiatief 'de Sneeuwtelefoon'. Vanaf nu brengt de Stad Roeselare eerste hulp bij hevige sneeuw. Ben je hulpbehoevend en is de weg besneeuwd en glad? Dan ruimt Buurt&Co jouw voetpad. De gebruiker betaalt 2 euro voor deze dienst.

De 'Sneeuwtelefoon' is bereikbaar op het nummer 051 26 21 80 (Sociaal Huis welwel) ... Lees verder.

Kwaliteit van leven: de premie levenslang wonen

Vlaanderen vergrijst. In Roeselare willen we dit aanpakken door in tandem, met inwoner én stad, het woonpatrimonium aan te passen aan de verschillende levensfasen. Op die manier moet iedereen zo lang mogelijk in eigen woning en omgeving kunnen blijven wonen... Lees  verder.

Kwaliteit in wonen: nieuwe projecten van De Mandel

De wijk 'het Prinsenhof' dateert van de jaren '50. In de volksmond is deze buurt beter bekend als 'het Plastronkwartier'. De woonwijk wordt nu uitgebreid met 20 sociale huurwoningen ter hoogte van de Spoorweglaan. Initiatiefnemer De Mandel en ingenieur-architect Alain Bossuyt gaven met een eerstesteenlegging op 9 december het startschot.

Daarnaast werkt De Mandel ook verder aan de lopende projecten. In de Tramstraat, de nieuwe straat op de site Dumon-Wyckhuyse, zijn reeds 3 huurwoningen klaar. In deze wijk vol troeven wordt het straks goed vertoeven.

Kwaliteit full speed: Griet in actie op activiteiten!

Op het jaarlijkse vastgoedcongres van het CIB versterkte ik het paneldebat over het Vlaamse woonbeleid. De beroepsvereniging confronteerde ons met haar grieven. De private huurmarkt krimpt, terwijl een veranderende maatschappij (stijgend aantal eenoudergezinnen, meer alleenstaanden) net nood heeft aan meer huurgelegenheden. De gedachtewisseling leverde boeiende bedenkingen op die in de commissie Wonen zeker zullen nazinderen.

Seniorenbeleid is inclusief beleid. Hoe wij dat in Roeselare aanpakken, mocht ik op dinsdag 14 december toelichten bij de CD&V-senioren. Na een korte uitleg over hoe dit beleid tot stand komt, volgde een voorstelling van verschillende "goede praktijken" in Roeselare. Dit verhaal krijgt ook navolging bij de CD&V-senioren van Brugge (vrijdag 4 februari) en van Groot-Ieper (vrijdag 22 april).

Geen eindejaar zonder Kerstmarkt. Die van Roeselare is alvast uniek voor de regio, en een bezoekje waard. Een maand lang schaatsplezier, animatie en echte sneeuw. Misschien lopen we elkaar daar wel tegen het lijf?

Kwaliteit in communicatie?

Misschien heb je het gemerkt: deze nieuwsbrief steekt in een nieuw kleedje. Ook onze website gaat met een nieuwe look 2011 in. Ooreel zelf en neem een kijkje op de vernieuwde website: www.grietcoppe.be . De place to be voor mijn opiniestukken, dossiers en laatste nieuwtjes in verband met Roeselare, het Vlaams parlement of De Mandel.

Spreekuur: Elke maandagmorgen vanaf 10.30 u in het stadhuis, bureel 0.01

griet.coppe@vlaamsparlement.be
Tel: 02 552 43 75
Gsm: 0479 53 52 07

delfien.degroote@vlaamsparlement.be
Tel: 02 552 43 75
Fax: 02 552 44 46
Gsm: 0472 61 56 30

annick.vansevenant@vlaamsparlement.be
vansevenant.annick@telenet.be
Gsm: 0495 53 92 99


Welkom op mijn zitdag: elke maandag vanaf 10 uur in het stadhuis van Roeselare.

Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier


powered by Multimail