Onleesbaar? Klik hier | U wenst te reageren? klik hier
Deel deze brief met vrienden:

Over pieken en piekeren

Sommige mensen in deze wereld piekeren over de vraag hoe ze het eind van de maand financieel overleven. Anderen piekeren of ze de huur kunnen betalen, werk zullen vinden, hun kinderen kansen kunnen geven. Anderen piekeren over de eindbestemming van hun voorjaarsverlof, de keuze tussen design of chic, tussen twee of drie sterren voor een avondje uit.
Er wordt veel gepiekerd en navenant dus veel gesakkerd, zelfs in ons relatief welvarend Vlaanderen. Soms terecht. Vaak ten onrechte.
Ik doe daar aan mee. Ik geef toe dat ik pieker.
Ik pieker over de samenleving van straks. Want straks moeten oudere mensen voor hun ouders zorgen, zal er verzorgend personeel te kort zijn, en zullen de eisen hoger liggen dan ooit tevoren. Ik vind dat het piekeren waard.
En daarom ben ik van mening dat politici, op welke plaats of op welk niveau dan ook, moeten pieken om dat piekeren te stoppen. Pieken omdat alleen het beste beleid in staat zal zijn deze staat draagkracht te geven. Pieken omdat straks de vergrijzing, zeker in West-Vlaanderen, zal pieken. We zijn het verplicht aan de generatie voor ons. We zijn het tevens verplicht aan de generatie na ons.
En dat is precies waarom senioren, kinderen en de kleinste kinderen in deze nieuwsbrief zoveel aandacht krijgen…

Witte lintjesactie focust op ouderenmis(be)handeling

Afgelopen vrijdag deelde ik met Vrouw&Maatschappij witte lintjes uit aan het station. Pendelaars kregen een wit lintje opgekleefd, waarmee ze zich verzetten tegen ouderenmis(be)handeling. Want ouderen zijn niet te kloppen! Het geweld op ouderen is nog een groot taboe: uit onderzoek blijkt dat 32% van de vrouwelijke 60-plussers ooit mis(be)handeld werd. Via een actuele vraag kaartte ik de problematiek ook aan bij minister Vandeurzen.

Vlaams Parlement: Ouderen in de picture

In deze Ouderenweek, nog tot 27 november, staan de senioren in de kijker. We kunnen er niet naast kijken: onze provincie wordt in 2025 de meest grijze van België. "Geen tijd te verliezen!", stelde ik in dit persbericht.

Vorige week lichtte ik de Vlaamse Sociale Bescherming toe bij de CD&V-senioren van Tielt. Deze presentatie ook in uw gemeente?

Verder dacht ik, naar aanleiding van de reeks in De Standaard, mee over ouderenzorg. Lees hier dit opiniestuk.

Vlaams Parlement: Taaltest voor buitenlandse verpleegkundigen?

Zorginstellingen kijken naar het buitenland om de krapte aan personeel hier op te vangen. Bijna 1 op 5 zorgvoorzieningen heeft buitenlandse verpleegkundigen in dienst. De taalkennis is daarbij het grootste struikelblok. Een taaltest lijkt, figuurlijk én letterlijk, van levensbelang. Lees hier meer.

Vlaams Parlement: Achterpoortjes sociale huisvesting sluiten

CD&V kiest voor volkshuisvesting: breder dan enkel de zwaksten in de samenleving.

Uit een prakijkvoorbeeld bleek echter dat sommige sociale huurders creatief vindingrijk zijn en snoepen van 2 walletjes. Via een tussenkomst bij minister Freya Van den Bossche, kon ik dit achterpoortje sluiten. Lees hier meer.

Roeselare: Nieuwe reglementen buitenschoolse kinderopvang

De behoeftestudie Kinderopvang in Roeselare is reeds gekend. Momenteel wordt er op 2 fronten werk gemaakt van de aanbevelingen. De gemeenteraad keurt maandag 2 reglementen goed:

 

Enerzijds geven we de sector van zelfstandige kinderopvang een financieel duwtje in de rug.

Anderzijds is opvang binnen de schoolmuren onmisbaar, ook tijdens de schoolvrije vakantie.

Roeselare: 'Brede school' in de maak

De plannen voor de nieuwbouw kinderopvang 'De Speelvogel' in Rumbeke krijgen stilaan vorm. We willen de visie 'brede school' toepassen om meer kinderen uit de deelgemeente op te vangen. Op die manier zet Roeselare theorie om in praktijk! Lees hier meer.

De Mandel: 40 koopwoningen op Dumont-Wyckhuyse

Nu de bewoners op site Dumont-Wyckhuyse zich installeren in de afgewerkte sociale huurwoningen, tekenen de plannen zich af voor de verdere invulling van de ruimte. De Mandel voorziet de bouw van 40 sociale koopwoningen in de Koornstraat. Op die manier wordt betaalbaar wonen in het hart van de stad ook mogelijk voor werkende alleenstaanden en jonge gezinnen. Roeselare realiseert tegen 2020 minstens 186 bijkomende sociale koopwoningen (bindend sociaal objectief).

Even piepen!

Op zaterdag 12 november, tijdens de solidariteitsbeurs in Loppem, versterkte ik het panelgesprek van ACW Loppem. Tijdens een academische zitting gingen we dieper in op het thema Armoedebestrijding en 'Iedereen mee', het jaarthema van ACW.

Met 100 CD&V-mandatarissen en leden brachten we een bezoek aan het Heilig-Hartziekenhuis in Roeselare. De technologische evolutie zorgt voor sneller herstel en een verkorte ligduur in het ziekenhuis. Meer foto's vind je hier.

Alle Roeselaarse gemeenteraadsleden samen op de foto: solidair tegen borstkanker! Met deze campagne willen we vrouwen overtuigen van een preventieve borstkankerscreening. Roeselare laat naar haar borsten kijken! Jij toch ook?


Welkom op mijn zitdag: elke maandag vanaf 10u30 in het stadhuis van Roeselare.

Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier


powered by Multimail