Onleesbaar? Klik hier | U wenst te reageren? klik hier
Deel deze brief met vrienden:

Nobel(e) politiek

Nu het Higgs-Englert-Brout-deeltje de nationale trots aanzwengelt, vielen mij in de natuurkundige uitleg hierover een paar dingen op.

Dat deeltje, eigenlijk een ongelooflijk concentraat van energie, geeft bij contact en botsing andere deeltjes massa. Met alle excuses voor de simplificatie van iets wat mathematische poëzie blijkt te zijn.

Politiek zou eigenlijk precies dat moeten zijn.

Politici, concentraten van energie die dankzij contact met mensen, dankzij botsing van ideeën, leiden tot de creatie van iets, iets dat gegrond is, materie waard is. Politieke poëzie.

Nobele gedachte.
Maar uiteindelijk altijd de drijfveer.

Verhuurder beter beschermen tegen moedwillige beschadiging

Om te genieten van een Vlaamse huursubsidie (maximum 230 euro) beschadigen sommige huurders opzettelijk hun huurwoning. Gelukkig gaat het om slechts enkele gevallen. Toch blijft de verhuurder machteloos en met grote kosten achter. In de commissie Wonen kaartte ik dit pervers effect van de Vlaamse Huursubsidie aan. Minister Van den Bossche raadt verhuurders aan om een conformiteitsattest aan te vragen. Ik pleit ervoor dat misbruik uitgesloten wordt, zodat wie het nodig heeft ondersteuning krijgt.

Klik hier voor het antwoord van de commissie.

Klik hier voor het artikel in het Nieuwsblad.

Senioren lopen premies mis

Wie 65-plus is en een toilet, traplift, handgrepen plaatst of de woning toegankelijk maakt, krijgt van de Vlaamse overheid een aanpassingspremie. Door een te korte indientermijn lopen echter veel senioren de premie mis. Nochtans is de nood hoog: veel senioren leven in een onaangepaste woning. Ik bracht dit probleem in het parlement ter sprake, en stelde minister Van den Bossche voor om de indientermijn op te trekken naar 3 jaar.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Klik hier voor meer informatie over de Vlaamse woonpremies.

Groenboek Zesde staatshervorming

Een van dé belangrijkste uitdagingen voor de federale regering was het realiseren van een nieuwe staatshervorming. Onze partij is mede-auteur van deze omwenteling. De teksten worden binnenkort besproken en gestemd in het Federaal Parlement. De Vlaamse begroting zal stijgen van 27,5 miljard nu tot 39 miljard! Intussen bekijkt Vlaanderen hoe we met de nieuwe bevoegdheden zullen omspringen. Daartoe werd een lijvig, voorbereidend document, het 'Groenboek Zesde staatshervorming' (klik hier) opgemaakt. Pas volgende regeerperiode maakt Vlaanderen beleidskeuzes.

24 oktober: West-Vlaamse toppers- en trekkersdag

Op donderdag 24 oktober palmt een oranje stoet het KATHO in Kortrijk in. CD&V verzamelt er voor een goedgevuld programma met onder andere Hilde Crevits en Hendrik Bogaert. Zelf geef ik ook een dialoogsessie rond Wonen. Sympathiserende niet-leden zijn ook welkom. Ook jij mag er dus bij. Schrijf je in via http://www.cdenv.be/toppersentrekkersdagen

Nieuw busstation Roeselare in gebruik

De werken aan het station vragen geduld, maar het gaat vooruit! Sinds 1 oktober neemt Roeselare de bus aan de achterkant van het station. De 12 streekbussen, 5 stads- en 4 belbussen kunnen nu vlotter en dus stipter rijden. Ook de nieuwe fietsenstallingen onder het viaduct nemen we in gebruik. Deze bieden momenteel plaats aan 500 fietsen.

Heb je vragen, suggesties op opmerkingen over het Roeselaars verkeersbeleid? Mail dan naar het meldpunt dipod@roeselare.be . Samen maken we 'r werk van!

Interview in Visie

Benieuwd hoe ikzelf, als schepen van mobiliteit, me verplaats? Wat is mijn ‘welzijnsreflex’ in mobiliteit? Is aan politiek doen leuk? Visie onthulde deze geheimen in het interview ‘Mobiliteit en welzijn hand in hand’.


Welkom op mijn zitdag: elke maandag vanaf 11 uur in het stadhuis van Roeselare.

Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier


powered by Multimail