Onleesbaar? Klik hier | U wenst te reageren? klik hier
Deel deze brief met vrienden:

2012, een jaar dat telt!

Er werd geteld.
Iedereen telde.
Er werd afgeteld naar het nieuwe jaar,
opgeteld en de som gemaakt van het voorbije jaar,
gedeelde vreugde want die telt dubbel,
vermenigvuldigd de verwachtingen want van alle goede voornemens vallen er altijd een paar tussen de mazen van het net.

Er zal geteld worden.
Iedereen zal tellen.
De kinderen van het eerste leerjaar, de aanstaande moeders en vaders, de jobstarters en jobhoppers, de werknemers straks op pensioen, de mensen te krap bij kas op het einde van de maand, … zelfs politici zullen tellen.
Zo zeker als twee en twee vier blijft, zal 2012 een jaar worden van tellen.

Voor 2012 wens ik je alvast een jaar dat telt!

Vlaanderen: Sneller sociale woningen realiseren

Het Decreet Grond- en pandenbeleid biedt een structurele oplossing voor de woonnood van heel wat mensen. Ten einde een vlotte invoering te garanderen, werkte ik mee aan verbeteringen van dit decreet. Dankzij enkele technisch belangrijke wijzigingen op aangeven van het werkveld, zal het aantal sociale woongelegenheden in verhoogd tempo kunnen gerealiseerd worden.

Klik hier voor de amendementen.

De Mandel: Proactief beleid tegen huurachterstal

Bij een nieuw jaar horen goede voornemens. Met een nieuwe folder wil De Mandel haar huurders herinneren aan hun verantwoordelijkheid om tijdig de huur te betalen. Het blijft echter niet bij goede voornemens… (klik hier voor meer)

Roeselare: Masterplan Dumont-Wyckhuyse voorgesteld

Recent werd het Masterplan voor de site Dumont-Wyckhuyse goedgekeurd. Op de hoek van de Ardooisesteenweg en de Koornstraat komen 40 koopwoningen, 50 assistentiewoningen, 30 koopappartementen. Op de gelijkvloers komen polyvalente zaal, diensten en voedingswinkel. (Klik hier voor bericht en plan)

(copyright: Jos Bogaerts)


Welkom op mijn zitdag: elke maandag vanaf 10u30 in het stadhuis van Roeselare.

Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier


powered by Multimail