Onleesbaar? Klik hier

Hot maar cool!

Liefde zonder dat beetje spanning, is nauwelijks liefde. Liefde heeft veel mee van een soort voltage dat prikkelt, dat stroom op gang brengt, een stroom die soms verder – en soms veel later – warmte en licht brengt.
Politiek op zijn best heeft iets van liefde. Spanning, dat gevoel van elektriciteit in de lucht, die bewogenheid, het willen op gang zetten, graag direct warmte en licht produceren en verbaasd zijn dat het soms verder en later en anders gebeurt. Politiek blijft een zaak van mensen tussen mensen. Niet altijd even gemakkelijk. Politiek is een hot item. En ik geef toe: dat soort hartstocht zet me in beweging.
Maar als het puur om hoogspanning gaat, en men details verhit ‘hot’ noemt, dan krimpt politiek tot loutere demagogie.
Hartstocht koppelen aan gezond verstand, even doordenken en dan doortastend aanpakken, getuigt van meer liefde. Inzicht, geduld, doorzetting en tegenslagen verwerken. Goede en kwade dagen.
Hot maar cool.
Een liefde waarop je kunt rekenen: dat is duurzaam.
Precies zoals politiek moet zijn.


Wonen of liefde over de drempel?


Wonen en vooral een woning met basiscomfort die betaalbaar blijft, is een recht voor iedereen. Toegankelijkheid, voldoende huurwoningen, aangepaste woningen voor senioren van straks en eenoudergezinnen… Het blijft me bezighouden. De invloed van de crisis laat zich hier zeker voelen, en bij de zwakste eerst. Vandaar mijn tussenkomst in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement vorige maand betreffende de uithuiszettingen.

Volgens de VVSG werden in 2008 10.780 gezinnen uit hun huurwoning gezet. Dat waren er 30 mensen per dag. In 2009 is dit aantal verdubbeld tot 60 per dag! Op 2 december 2009 ondervroeg ik waarnemend minister Lieten over deze alarmerende cijfers. De minister kondigde een uitbreiding van het sociaal huurpatrimonium, een verdere versterking van de werking van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) en het optrekken van de huursubsidies, aan. Deze initiatieven zijn ongetwijfeld waardevol, maar de effecten zullen pas binnen enkele jaren voelbaar zijn. Daarbij verandert dat niets voor de meest kwetsbare groep: de private huurders.

Volgens mij kan preventieve woonbegeleiding van kansengroepen en huurders deze negatieve trend op korte termijn een halt toeroepen. Dit gebeurt reeds in het CAW Midden West-Vlaanderen, waar in de helft van de aangemelde situaties uithuiszetting wordt vermeden. Ik pleit ervoor dit project te veralgemenen over heel Vlaanderen en om te zoeken naar structurele financiering. Lees mijn constructieve inbreng in de discussie hier.

De Roeselaarse Bouwbeurs is een belangrijk initiatief en loopt nog tot en met 14 februari. Bouwen in de toekomst: duurzaam, toegankelijk en vooral… betaalbaar!


De Mandel stelde het nieuwe appartementsgebouw op de hoek van de Mariastraat en de Beversesteenweg voor aan de pers. 19 appartementen midden het centrum: duurzaam gebouwd, toegankelijk, energievriendelijk en … mooi. Sociaal bouwen wordt trendy!


Enquête laatstejaars studenten verpleegkunde. Cool! Doen!


Zorg om de zorg. Het is belangrijk te weten of we straks over genoeg verzorgend personeel zullen beschikken. Daarom organiseerde ik een enquête binnen West-Vlaanderen voor alle laatstejaars studenten verpleegkunde. Om te horen wat hun motivatie was en is, en wat ze van plan zijn volgend jaar. Toch niet onbelangrijk om zo te zien of er geen ‘zwakke’ plekken zijn binnen de zorgsector.

!Ken je in je familie of kennissenkring een student(e) verpleegkunde laatstejaars aan een West-Vlaamse school? Stuur dan deze nieuwsbrief door en vraag om de enquête in te vullen! De enquête kan online worden ingevuld via www.grietcoppe.be en neemt maar twee minuutjes in beslag.
Hoe meer antwoorden, hoe preciezer de resultaten!
In maart hopen we u hierover meer te vertellen.


Hartverwarmend. Een idee over kinderopvang met zin voor ‘ozon’.


Een goed uitgebouwde kinderopvang is zeker een economische hefboom. Maar ook veel meer dan dat. Het geeft kinderen extra kansen tot ontplooiing, tot sociaal contact, tot speelse vorming. Kinderopvang schept ook tewerkstelling en creëert ook nieuwe kansen voor de schoolomgeving.
Daarom is nadenken over kinderopvang altijd belangrijk. Lees zeker mijn ‘ozonnota’ kinderopvang! En reageer gerust via www.grietcoppe.be!


Het nieuwe ouderenbeleidsplan. Hartstocht over de jaren heen.


Eind 2010 wil minister Vandeurzen een nieuw ouderenbeleidsplan realiseren. In een eerste fase wordt een inspraakronde voorzien waarbij alle actoren die een rol spelen in het seniorenbeleid hun zeg kunnen doen over een aantal voorstellen. Intussen had en heb ik contact met de CD&V senioren op nationaal vlak. Want seniorenzorg is een zorg die me zeker aanbelangt en dit moet in samenspraak met de senioren zelf! Wordt vervolgd!

In gesprek met de CD&V senioren.


En nog wat passionele momenten…


Een boeiende ontmoeting met OKRA Rumbeke voor een volle zaal, een interessant contact met de Caritas verzorgingsinstellingen, een verrijkend bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis OL Vrouw Brugge, een intense samenwerking met het palliatief netwerk De Mantel, de verwelkoming van een nieuwe vrouwelijke schepen in ons stadsbestuur (Nathalie Muylle)… ja hoor, het politieke leven was weer hartverwarmend!
We houden het zo!

Uitreiking van de tweede Toegankelijkheidsprijs stad Roeselare aan Allegria (ontmoetingshuis OLV-parochie).


Contact


Graag geef ik hierbij de belangrijkste coördinaten en spreekuren evenals de coördinaten van mijn medewerkers.

Spreekuur:
Elke maandagmorgen vanaf 10.30 u in het stadhuis, bureel 0.01

griet.coppe@vlaamsparlement.be
Tel: 02 552 43 75
Gsm 0479 53 52 07
www.grietcoppe.be

delfien.degroote@vlaamsparlement.be
Tel: 02 552 43 75
Fax: 02 552 44 46
GSM: 0472 61 56 30

annick.vansevenant@vlaamsparlement.be
Vansevenant.annick@telenet.be
Gsm: 0495 53 92 99

Een mailtje sturen? Een afspraak maken? Actuele bezigheden volgen?
Surf eens naar www.grietcoppe.be!


Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier- Powered by Multimail -