Onleesbaar? Klik hier
Nieuwsbrief 1/2009 - Griet Coppé, eerste schepen stad Roeselare

2009 Yes, we can!


Een nieuw jaar, een eerste en dus gloednieuwe nieuwsbrief… kan het nog nieuwer in deze nog jonge maar blijkbaar koude winter?
Eerst en vooral wil ik jullie langs deze weg mijn beste wens voor 2009 aanbieden.  Eén wens slechts, maar eentje die het verschil moet maken: leven in vertrouwen.
Leven in vertrouwen binnenshuis, in je wijk, je stad, je land, op deze planeet.
Want ja, de crisis lijkt wel alomtegenwoordig en (jammer genoeg) nog verre van oud nieuws. Een crisis die zich, volgens mij, vooral aftekent op het vlak van vertrouwen. Gebrek aan vertrouwen in de financiële, economische, sociale en ook politieke wereld maken slachtoffers in ons land, in alle landen, op alle terreinen.
Leven, waarachtig leven, is een kwestie van vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Alleen in deze wissel-stroom kan goed gewerkt worden en zeggen we tegen elkaar: we doen het, we kunnen het. Yes, we can (als ik eventjes Mr. Obama mag plagiëren).

Als politica heb ik vertrouwen in mensen.
En ik zal ook in 2009 niets meer of minder dan mijn best doen opdat mensen mij vertrouwen willen en blijven geven, en tegelijkertijd tonen dat ik dit vertrouwen waard ben.
Iets wat elke dag een uitdaging is.
Iets wat elke dag doet werken, een jaar doet leven.

Deze sneeuwman heeft alvast ‘een neus’ voor de juiste kleur!


7 juni 2009: een bekend stadsgezicht voor eigen streek!


Yes!
Ik ga ervoor op 7 juni as. Mijn naam zal terug te vinden zijn bij de CD&V-kandidaten provincie West-Vlaanderen op de 6de plaats bij de effectieve lijst.

Wat deed me besluiten deze stap te zetten?
Nee, niet omdat Roeselare me te eng is.
Nee, niet omdat het ‘moest’ van de partij.
Nee, niet omdat ik te weinig om handen heb.

Maar…
Ja, ik vind het belangrijk Roeselare en omgeving op de kaart te zetten, ook op de kaart van het Vlaams Parlement.
Ja, ik vind het nodig om me op hoger echelon in te zetten voor wonen en welzijn. Wonen moet betaalbaar blijven, welzijn is een recht voor iedereen, zonder onderscheid.
Een crisis wordt het scherpst gevoeld bij die mensen die politici ‘bestaansonzeker’ noemen. Daar wil ik voor werken.
Ja, ik wil deze streek een gezicht geven en gezicht zijn voor deze streek. Altijd aanspreekbaar. Eerst luisteren. Dan doen.
1.School in Oekene werkte project uit betreffende energie. Van een energieke school gesproken!
2.Rookvrije klassen in Roeselare te gast. Niet roken… ook een vorm van werken aan welzijn!

Yes, er werd gewerkt!


Een nieuw jaar doet altijd even achterom kijken én vooruitblikken.
Zonder overdrijven mag ik stellen dat er hard gewerkt werd wat betreft het brede domein van welzijn.

Een paar voorbeelden voor de vuist weg:
 • de Woondienst is dé kern geworden voor iedereen met vragen over wonen, woonbeleid, premies, energiefacturen… Heel wat belangrijke premies kunnen hier rechtstreeks aangevraagd worden (zoals de premie dakisolatie, in het leven geroepen door minister Hilde Crevits)
 • Als voorzitter van de Sociale Huisvestingsmaatschappij ‘De Mandel’ kan ik tevreden terugkijken én uitzien naar een aantal mooie projecten. Er beweegt iets in Roeselare op het vlak van wonen en sociaal wonen! In 2008 werden 19 huurwoningen gebouwd, 8 woningen gerenoveerd en waren 46 huurwoningen in uitvoering, 11 in renovatie en een honderdtal aanbestedingen voor bijkomende huurwoningen en appartementen
 • Het Infopunt Opvoedingsondersteuning is een feit (én volledig gesubsidieerd door het ministerie van Welzijn, vroeger minister Vanackere en nu minister Heeren). Een mooie samenwerking tussen een 6tal instanties in onze stad (OCMW, CAW, Kind en Gezin, Vrij centrum voor leerlingenbegeleiding en Centrum voor Leerlingenbegeleiding Mandel en Leie, Sociaal Huis welwel…).
  Het Infopunt is een plaats waar ouders met grote of kleine kinderen terecht kunnen met hun vragen: altijd een luisterend oor, informatie, advies, activiteiten,…
 • En dan nog… opening van het wijkcentrum De Zilverlink, alweer het tiende nummer van Mee! (de populaire seniorenkrant van onze stad), gezinsvriendelijk initiatief in de Wallenparking (luiertafel), aandacht voor openbare toiletten, meer rustbanken in de stad, stevige doorgroei van kinderopvangmogelijkheden…
1.Opening van de Zilverlink, nieuw wijkcentrum op St. Henricus
2.Eerstesteenlegging van het nieuwe CAW-gebouw in Roeselare

Yes, er zal gewerkt worden!


Maar we gaan verder in het nieuwe jaar. De bedding is er, de ervaring ook.
 • In het voorjaar worden de resultaten van ons wijkvergelijkend onderzoek bekend. Resultaten die tot concrete verbeteringen moeten leiden om van de wijk nog meer je ‘liefste’ buurt te maken.
 • Woonkansen bieden voor mensen met minder kansen: dankzij De Mandel blijf ik er aan werken voor onze streek. Onze projecten behelzen naar de toekomst een pakket van meer dan 400 huurwoningen en een 100tal te renoveren woningen.
 • Voorjaar 2009 zal ook in centrumstad Roeselare een Centraal Meldpunt Discriminatie – dankzij subsidies van Minister Van Brempt - ten dienste staan van alle inwoners met klachten over discriminatie.
 • De verzuchting van veel senioren omtrent het tekort aan openbare toiletten krijgt een zichtbare oplossing: in het voorjaar komt er een bewegwijzerde folder én wordt ook een nieuw openbaar toilet aangebouwd.
 • Omgeving Schuurke (Rodenbachkwartier) wordt heraangelegd voorjaar 2009 en ook het wijkhuis wordt gerenoveerd. Een totale investering van € 100.000 (zonder omgevingswerken).
 • In de Koestraat (Rumbeke) worden de plannen gemaakt voor een nieuwe ‘Speelvogel’. In 2010 wordt begonnen met de bouw.
Griet als voorzitter van De Mandel, een belangrijk sociaal werk voor een grote regio
Yes, we can!
Tenminste… als we de krachten bundelen, alert blijven en vooral… voortdoen. Ik geloof in de weg van het werk.
Zo gezegd, zo gedaan.
Niet teveel woorden aan vuil maken, behalve nu (en dan) eens…

Nog nieuwsgierig?


Neem dan een kijkje op www.grietcoppe.be en volg de recentste ontwikkelingen op mijn politieke beleidsdomeinen!
Jouw reactie of vragen zijn altijd welkom.

Benieuwd wat bestuurlijk gaande is in Roeselare:
www.roeselare.be

Wist je dat het beleidsplan, het ouderenbeleidsplan, de seniorenkrant Mee! daar te downloaden zijn? Over huisvesting, wonen, premies kan alles vinden onder rubriek Bouwen en Wonen.

Geïnteresseerd in het ideeëngoed van CD&V?
www.jongcdenvroeselare.be
www.cdenv.be

Het ACW legt eigen accenten. Die vind je op:
www.acw.be
www.acw.be/roeselare

Geïnteresseerd in woonbeleid binnen onze streek?
www.demandel.be

CD&V Roeselare
http://roeselare.cdenv.be

Dinsdag van 11 tot 12u in het stadhuis, bureel 0.01 - Tel. 051 26 21 03
Dinsdag van 14 tot 14u in De Mandel, Botermarkt - Tel. 051 74 68 55

Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier