Onleesbaar? Klik hier | U wenst te reageren? klik hier
Deel deze brief met vrienden:

Hink-stap-sprong

Niet alleen politiek en politici maken af en toe rare sprongen. Ook atleten hebben soms vreemde sportieve technieken om 'ver' te geraken. Bij de hink-stap-sprong zie je dus dat vreemde drieluik van hinken, een stap nemen en dan vanop een been afzetten om de sprong te wagen. Niet gemakkelijk maar toch efficiënter dan je denkt. Want de afstand die overbrugd wordt, bedraagt vlug zo'n 15 meter.
Politiek is net zo, zo beschreef ik in mijn gloednieuw magazine
'GRIET'. Niet gemakkelijk, maar soms efficiënter dan gedacht wordt.
De voorbije maanden konden weer tellen qua aandachtspunten en beleidskwesties, zowel in Roeselare als in het Vlaams Parlement.
En daarom - net voor het verlof - nog even een stand van zaken.
Intussen wens ik iedereen een leuk, boeiend, zonnig, beweeglijk en mentaal ontspannend verlof toe. Tot in september!

Roeselare: 'GRIET' springt in het oog

Ik doe aan politiek omwille van de mensen, niet omwille van de macht. Informeren, luisteren en beantwoorden is belangrijk.
Daarom bracht ik deze week het magazine 'GRIET' uit. Het tijdschrift bevat onder andere een mix van concrete vragen rond wonen en welzijn, foto's van de afgelopen 6 jaren en knutsel- en looptips om de vakantie goed in te zetten.

 
Toch gemist of geen Roeselarenaar? Je vindt 'GRIET' hier.

Roeselare: 500ste nieuwe woning De Mandel op programma

Het Stadsbestuur had de ambitie om deze legislatuur 500 sociale woningen te bouwen door de sociale huisvestingsmaatschappij 'De Mandel'. Als voorzitter ben ik fier te melden dat de 500ste nieuwe sociale woning in zicht is.

Roeselare: 80 extra vakantieplaatsen kinderopvang

De Acaciaschool en de Verrekijker zetten deze zomervakantie hun deuren open voor kinderopvang. Kind & Gezin verleende een attest van toezicht. De Speelvogel coördineert en organiseert deze opvang.

Er zijn nog vrije plaatsen voor augustus. Inschrijven kan via de stedelijke opvangdienst op het nummer 051 26 92 40.

Klik hier voor meer info.

Roeselare: Energie besparen blijft belangrijk!

Bepaalde werken of renovaties in en aan de woning hebben een impact op de maandelijkse energiefactuur. De kostprijs van deze werken zorgt echter soms voor uitstel of afstel. De FRGE-leningen bieden een oplossing voor deze drempel. Particulieren kunnen voor hun energiebesparende renovaties bij dit fonds geld lenen aan een rentevoet van 2% (of zelfs 0% voor bepaalde doelgroepen). Dankzij de goede samenwerking van het Roeselaars energieloket (Zuidstraat 15) en de WVI werden in Roeselare al meer dan 60 dergelijke leningen afgesloten.

Klik hier voor meer info.

Vlaams Parlement: Huursubsidie eindelijk ingevoerd

Na wat hinken met het computersysteem wordt nu de sprong gemaakt naar een volwaardige Vlaamse huurpremie voor wie 5 jaar op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij. Met deze maandelijkse 120 euro kan men de kloof met de private huurprijzen overbruggen. Ook voor de verhuurder betekent dit een extra zekerheid.

Klik hier voor meer info.

Vlaams Parlement: Ervaren verzorgende wordt zorgkundige

Een verzorgende met 5 jaar ervaring in de thuiszorg kan zich voortaan bijscholen tot zorgkundige via een verkorte vormingsmodule van 200 uur theorie en 75 uur stage. Met deze beslissing wordt echt werk gemaakt van ontschotting tussen de residentiële en ambulante sector.

Klik hier voor meer info.

Vlaams parlement: Afgewerkte dossiers

De maand voor het zomerreces kreeg het Vlaams Parlement een drukke agenda te verwerken.

Zo werd de aanpassingen aan het gemeente-, provincie- en OCMW-decreet plenair goedgekeurd. De wijziging is een resultaat van het Witboek Interne Staatshervorming en beoogt een efficiënter lokaal beleid.

Volgende week woensdag staat de stemming over het Decreet Vlaamse Sociale Bescherming op het programma van de plenaire vergadering. De zorgverzekering, kindpremie en maximumfactuur in de thuiszorg zijn een nieuwe schil van sociale bescherming voor de Vlamingen.

Op tournee

Op 27 maart organiseerde ik samen met collega-parlementslid Nathalie Muylle 'de Nacht van de Politiek' in Roeselare. In losse sfeer werd er nagedacht over hoe we de stad nog studentvriendelijker kunnen maken. We voelden ons opnieuw even student!

Proficiat aan alle vrijwilligers! Voor de vierde keer op rij was de Dag van de Buren in Roeselare een voltreffer. 46 straten namen deel en organiseerden een barbecue of dronken samen een glas. De stad voorzag extra animatie. Bekijk hier mijn fotoreportage.
De seniorenbeweging van CD&V is 20 jaar jong. Dit werd op 19 april gevierd met een themadag genaamd 'Samen toekomst maken'. Samen met voorzitter An Hermans, kabinetsmedewerker Walter Brusseleers en OCMW-raadslid Liliane Trienpont mocht ik aanschuiven bij het forumgesprek.
In het kader van mijn Conceptnota Mantelzorg ontmoette ik Kurt Debaere en Herlinde Deley. Deze onderzoekers van de HOWEST werken aan een project 'Mantelluisteren'. Op basis van jarenlange diepte-interviews doen ze onderzoek naar een gepaste ondersteuning van mantelzorgers.

Met Staatssecretaris Servais Verherstraeten en collega-parlementslid Martine Fournier op de Familiedag van CD&V aan zee in Oostende. Hopelijk wordt het een zonnige zomer ook zonnig en genieten we straks van een terrasje of uitstapje. Veel plezier!


Welkom op mijn zitdag: elke maandag vanaf 10u30 in het stadhuis van Roeselare.

Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier


powered by Multimail