Onleesbaar? Klik hier

Digitale zoen voor Moederdag!


Iedere mens heeft of had een moeder.
Moeders dragen deze wereld. Letterlijk en figuurlijk.

‘Moederen’ klinkt als synoniem van stille zorg, de onzichtbare samenhang, dat ene verstaan zonder woorden, de altijd helpende hand zonder groot publiek forum.
Maar het is meer dan dat.
Moeders leren leven en daarmee geven ze richting aan een samenleving.
Zorgzaamheid, communicatie, oog voor detail én voor het geheel, maken een samenleving sterk, ook in moeilijke tijden.
Ik ben in alle geval blij dat de Nationale Vrouwendag 2009 die we op 11 november in Roeselare mogen verwelkomen, precies het thema ‘zorg’ bespeelt!

Zondag is het Moederdag. Terecht een welgezin(d) feest.
Ik geef hierbij alle moeders een digitale zoen. Als moeder, als dochter, als politica.
Omdat leven geven en leren leven een unieke prachtige kans is. Uiteindelijk is het elke dag ‘moederdag’.

Politiek is voor mij niets meer dan ‘zorgen’ dat alle kinderen van alle moeders, straks de kansen krijgen waar ze recht op hebben. Dat is mijn uitgangspunt voor het welzijnsbeleid dat ik nu als schepen in Roeselare uitstippel. Dat is straks mijn uitgangspunt mocht ik verkozen worden als Vlaams parlementslid.

Opvoeden: niet altijd vanzelfsprekend…

Jonge mensen ‘leren’ leven loopt niet altijd van een leien dakje. Moeders en vaders weten dat. Daarom is voor mij werken aan welzijn, ook werken aan opvoedingsondersteuning!

Van 16 tot 24 mei loopt in Vlaanderen de Week van de Opvoeding. Ook Roeselare biedt in samenwerking met veel actoren een resem initiatieven aan over actuele pedagogische onderwerpen. Een kans om samen met anderen van gedachten te wisselen.
Goed voor het inzicht. Goed om straks weer samen met je kinderen aan de weg te bouwen.

Meer informatie? www.infopuntopvoeding.be

En er is nog goed nieuws!
Dankzij de ontvangen subsidies in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opvoedingsondersteuning, zijn de 6 Infopunten Opvoeding in staat personeel vrij te stellen voor gratis opvoedingsadvies. Wij opteerden niet voor een ‘nieuwe ‘dienst’, maar kiezen voor integratie en verdieping van de werking binnen de bestaande Infopunten waarmee ouders reeds vertrouwd zijn. Die 6 Infopunten zijn: de 2 CLB’s, Kind & Gezin, Centrum voor opvoedingsondersteuning OCMW Roeselare, Sociaal Huis welwel en CAW.

Ook voor de regio is er goed nieuws!
Daar wordt samen met het Agentschap Jongerenwelzijn en de Provincie eveneens werk gemaakt van een gecoördineerde aanpak opvoedingsondersteuning!

Dag van het Gezin!

15 mei is de Internationale Dag van het Gezin. Daarom organiseren wij samen met de Gezinsraad een studieavond met als thema ‘lokaal gezinsbeleid’. Dirk Luyten, doctor in de sociale wetenschappen, docent en zelfstandig beleidsadviseur neemt het gezinsbeleid onder de loep. Een aanrader!

Speelgoed in de scholen??

De nood aan kinderopvangmogelijkheden blijft groot in onze stad. Daarom proberen we krachten te bundelen. We zijn dan ook blij dat heel wat scholen actief meewerken aan kinderopvang ’s ochtends, ’s middags en na school. Omdat het belangrijk is dat deze opvang kwalitatief gebeurt, werd besloten om een budget van € 20.000 vrij te maken… voor speelgoed. Want opvang moet kwalitatief zijn. Educatief, sportief en zeker… leuk voor de kinderen!
De stad in een regierol kinderopvang!
Als schepen van welzijn vind ik dat het een stad toekomt een regierol te spelen wat betreft kinderopvang. Daarom zal de dienstverlening via www.kinderopvang.roeselare.be uitgebreid worden.
Niet alleen zie je daar waar opvang mogelijk is en of er nog plaatsen vrij zijn. Vanaf het najaar 2009 zal ook het volledige vakantieaanbod hierop te vinden zijn (sportkampen, speelpleinwerking…). Zeker een surftip voor ouders op zoek naar degelijke en solide opvang!

Ondersteuning vrijwilligerswerk!

Ik heb enorm veel respect voor de vele inwoners van onze stad die zich gratis inzetten om van onze stad een respectvolle, leefbare, sociale stad te maken.
Sinds kort ondersteunt onze stad daarom ook het autonoom vrijwilligerswerk. Hierbij gaat het om kleine organisaties die nood hebben aan rechtstreekse ondersteuning en soms niet begeleid worden door beroepskrachten.
Werken aan de samenleving is belangrijk! Vraag daarom meer informatie in het Sociaal Huis. Wie weet kan ook jouw groep op deze subsidies beroep doen!

Nog nieuwsgierig?

Neem dan een kijkje op www.grietcoppe.be en volg de recentste ontwikkelingen op mijn politieke beleidsdomeinen!
Jouw reactie of vragen zijn altijd welkom.

Benieuwd wat bestuurlijk gaande is in Roeselare:
www.roeselare.be

Wist je dat het beleidsplan, het ouderenbeleidsplan, de seniorenkrant Mee! daar te downloaden zijn? Over huisvesting, wonen, premies kan alles vinden onder rubriek Bouwen en Wonen.

Geïnteresseerd in het ideeëngoed van CD&V?
www.cdenv.be
http://roeselare.cdenv.be

Het ACW legt eigen accenten. Die vind je op:
www.acw.be
www.acw.be/regiokrt

Geïnteresseerd in woonbeleid binnen onze streek?
www.demandel.be

Dinsdag van 11 tot 12u in het stadhuis, bureel 0.01 - Tel. 051 26 21 03
Dinsdag van 14 tot 14u in De Mandel, Botermarkt - Tel. 051 74 68 55

Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier