Onleesbaar? Klik hier | U wenst te reageren? klik hier
Deel deze brief met vrienden:

De speeltijd voorbij?

De schoolpoorten zijn weer dicht voor een aantal weken, de lange lessen en korte speeltijden even opgeschort. De bel die het einde van het lesuur aankondigt, zwijgt. Uurwerken lopen anders in een verlofperiode. Wat ongeremder, iets frivoler.
Ook in het Vlaams Parlement is het straks reces. De lange zittingen en korte onderbrekingen even opgeschort. Van ‘speeltijd’ was hier nauwelijks sprake. Al is er in de media en wandelgangen vaak sprake van het politieke ‘spel’, dan kan ik verzekeren dat er in de fractie, in de commissies, hard werk geleverd wordt.
In de nakende verlofperiode loopt ook ons uurwerk anders. Meer tijd om wat bij te lezen, om dieper in te gaan op belangrijke thema’s die volgend jaar het politieke leven zullen kleuren.
Het Vlaamse zorg- en seniorenbeleid, het aanzwengelen van een betaalbare huurmarkt, kinderopvang, toegankelijkheid en mobiliteit… doen bij mij altijd een belletje rinkelen. Geen schoolbel, maar wel met eenzelfde aantal decibels.
Via deze nieuwsbrief wens ik je een zonnig en boeiend verlof, met op z’n minst een toffe verrassing en veel contacten die deugd doen. Binnen een paar maanden horen we elkaar weer!

Vlaams parlement

Op tocht: 2,9 miljard gezocht

Hoe is het gesteld met de energie-efficiëntie van ons sociaal woonpatrimonium? Ik stelde deze vraag in de commissie, van het antwoord van minister Freya Van den Bossche kreeg ik koude rillingen. 1 op de 2 sociale woningen zou energieverslindend zijn. De Vlaamse overheid heeft de warme ambitie om eveneens tegen 2020 alle sociale woningen te voorzien van dakisolatie, dubbele beglazing en centrale verwarming. Dat zou zo’n 2,9 miljard euro kosten, een prijskaartje dat bovenop de financieringsproblemen in de huisvestingssector komt.

‘Huizen van het Kind’ in ontwerp

De consultatiebureaus van Kind en Gezin hebben een enorme hun knowhow omtrent veiligheid, voeding, opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het stijgende geboortecijfer in Vlaanderen en het dalend aantal artsen zorgt echter voor een stijgende werkdruk. Minister Vandeurzen kondigde daarom een hervorming aan van deze consultatiebureaus en de oprichting van zogenaamde ‘Huizen van het Kind’. In een vraag om uitleg polste ik naar de specifieke modaliteiten van deze hervorming.

3 nieuwe rusthuizen per maand nodig

De vergrijzing en verzilvering plaatsen de ouderenzorg voor grote uitdagingen. Ik vroeg minister Jo Vandeurzen hoeveel rusthuisbedden we in de toekomst nodig hebben om aan de vraag te voldoen. In tien jaar tijd zouden 20.000 rusthuisbedden moeten bijkomen, aldus de minister…

Lees hier verder.

De Mandel

De Mandel helpt 1000 mensen aan betaalbaar huis

Huisvestingsmaatschappij De Mandel wees afgelopen werkjaar 416 sociale huurwoningen toe aan kandidaat-huurders. Op die manier vonden meer dan 1000 mensen een betaalbare thuis. Lees hier verder.

‘Proefwonen’ in Midden-West-Vlaanderen gestart

Deze zomer start het project ‘proefwonen’ in onze streek. Daartoe worden twintig woningen voorbehouden voor mensen met moeilijkheden om zelfstandig te wonen. Tegelijkertijd krijgen de bewoners professionele woonbegeleiding. De Vlaamse overheid maakte daartoe 3,6 miljoen euro vrij.

Roeselare

Nieuw stadsloket voor energievriendelijk bouwen

Goed advies is goud waard. Toch wordt deze stap te dikwijls overgeslagen wegens de kostprijs. Vanaf donderdag 14 juli wordt een tweewekelijkse zitdag georganiseerd in de woondienst. Iedere inwoner van Roeselare kan gratis advies op maat krijgen rond energiezuinig en duurzaam wonen en (ver)bouwen.

Klik hier voor meer info.

OCMW Roeselare verhoogt aantal doorgangswoningen

‘Doorgangswoningen’ bieden tijdelijke opvang aan inwoners in een crisissituatie. Met de opening van 4 nieuwe appartementen in de Karnemelkstraat verhoogt het aanbod in Roeselare van 14 naar 18 woongelegenheden.

Lees hier meer.

Groeten en ontmoeten

Uitreiking diploma’s verzorgenden Familiehulp

Ontmoeting met de kersverse polyvalent verzorgenden, afgestudeerd aan het opleidingscentrum van Familiehulp.

50 jaar “wijk achter de kerk”

Afgelopen weekend verbroederde de “wijk achter de kerk” van Beveren. Jong en oud kwam bijeen op de sfeervolle streekbieravond, een levendige rommelmarkt en het aperitiefconcert onder stralende zon. Samen met initiatiefneemster Nora Vanantwerpen zette de wijk de zomer in.

CAW Midden-West-Vlaanderen op bezoek in Vlaams Parlement

Dit voorjaar nodigde ik de vrijwilligers van het CAW Midden-West-Vlaanderen uit in het Vlaams Parlement. Na de rondleiding hadden we een boeiend gesprek. Een unieke gelegenheid om hen in dit Jaar van de Vrijwilliger te bedanken voor hun inzet.

Zelf het parlement bezoeken? Dat kan, vraag dit hier aan.


Welkom op mijn zitdag: elke maandag vanaf 10u30 in het stadhuis van Roeselare.

Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier


powered by Multimail